[Nyheter från DATABITEN]

II. forts. Sensationell lösning på år 2000-problemet!

Varför tvekar Sverige? Windows eller Java?

< första sidan

Ledande representanter för myndigheter, regeringar och Världstidrådet i Greenwich har uttalat sig mycket positivt och alla initierade räknar med att Uhrmachers lösning snabbt ska antas som officiell standard.

Idén om ändring av tidräkning, som ju i praktiken innebär att vi överger vår kristna kalender, gör det också möjligt för andra trosriktningar som muslimer, judar, buddister, hinduer m fl, liksom ateister att acceptera en gemensam världstidräkning.

... utom i Sverige

De enda negativa röster som har hörts om Uhrmachers förslag kommer faktiskt från Sverige.

En byråchef på Patent- och registreringsverket, PRV, säger att det svenska personummersystemet svårligen klarar kalenderbytet.

"Kan vi stå utanför EMU så kan vi också fortsätta med vår svenska kalender", säger representanter för vänsterpartiet som också får stöd bland miljö- och vissa centerpartister.

Det finns också förslag från några ekonomer om att Sverige ska tillåtas ha en flytande tidräkning. "Sverige har idag inte den stabilitet som krävs för en fast tidräkning", säger en bankekonom.

Ingen tror dock på fullt allvar att vi ska kunna fortsätta med en helt egen tidräkning, utan de flesta bedömare räknar med att Sverige hoppar på "tidståget", även om det officiella beslutet kanske kommer först "fem minuter i tolv".

Windows...

I Uhrmachers ursprungliga förslag från i söndags framkastade han idén att Microsoft skulle bygga in tidskiftet i kommande Windows98 och NT 5.0, precis som operativsystemen idag klarar av att ställa om mellan sommartid och normaltid. Bill Gates har redan uttryckt sig positivt och säger att världen kan känna sig trygg i Micrrosoft armar. Man avser nu att döpa om Windows 98 till Windows 80.

 

[Blir år 2000 domedagen?]

eller Java...

Men nya idéer om det praktiska genomförandet har redan publicerats på nätet. Från Microsofts ärkerival Sun, kommer ett intressant förslag som bygger på Java. Sun avser att lägga ut en Java-applet på sina hemsidor som automatiskt ställer om alla datorer som någon gång har besökt Suns hemsidor.

"Vi tror att tidsskiftet också  kommer innebära det definitiva skiftet till Java", säger en ledande talesman för Sun.

Problemet med denna lösning är dock, som många redan påpekat, att det kräver eget ingripande från användarnas sida - de måste ju logga in på Suns hemsidor. Dessutom ryktas det om att Microsoft kommer att bygga in en spärr i bl a Windows 80 som gör det omöjligt för Java-applets att ändra datum och tid. Endast ActiveX:er kommer tillåtas göra detta.

Sista sidan >

Virus på nyårsafton! Kris för IT-aktier! Klicka här för den spännande avslutningen!

Tillbaka till sidan I


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post