[C++ Builder]

C++ Builder 6 nyheter - sid 3 av 7
«Föregående sida | Startsidan Nyheter | Nästa sida »

Utvecklingsmiljön

Med C++ Builder 6 kan du designa och koda applikationer visuellt med användning av formulär, ramar (frames) och färdiga komponenter ur de rika komponentbiblioteken. Du anpassar komponentegenskaper via objektinspektorn och knyter metoder till komponenthändelser.

Vid behov skapar du egna komponenter, kanske baserade på någon standardkomponent eller en helt ny komponent.

Koden i editorn hålls automatiskt synkroniserad med den visuella designen i formulär och objektinspektor (Borland har nu fått patent på denna "tvåvägs"-teknik). När du lägger till exv en knapp i ett formulär så uppdateras pascalkoden i editorn med en knappdeklaration.

Trots en erkänt bra miljö, introducerar C++ Builder 6 en rad nya förbättringar:

Editorn

Editorn innehåller flera förbättrade och nya och finesser som underlättar kodningen. Code Completion, som visar en lista med de metoder, egenskaper, fält, etc du kan använda i ett visst ögonblick, filtreras nu i takt med att du skriver de inledande tecknen i namnet. Mer överskådligt och snabbare att välja än i C++ Builder 5.

Code Insight kontrollerar syntax och typning och fungerar även med SOAP-gränssnitt till webbtjänster.

Object TreeView

 I C++ Builder 5 introducerades datamoduler med vidhängande objektträd och diagramvy. Objektträdet ger en överskådlig bild över komponenter  och relationer mellan komponenter i en datamodul. Med tillhörande datadiagram kan man också dokumentera och koppla datakomponenter visuellt.

I C++ Builder 6 har Object Treeview och diagram fått en mer allmän användning. Inte bara datamoduler, utan också formulär och ramar har nu objektträd och kopplingsdiagram, vilket ger en betydligt bättre överblick över relationer mellan komponenterna.

Objektträdet uppdateras automatiskt vid förändringar av datamoduler, formulär och ramar och är helt synkroniserad med objektinspektorn.
Om du har glömt att sätta en väsentlig egenskap för en komponent, t ex DataSet för en DataSource, DatabaseName för en TTable, signaleras detta tydligt i Object TreeView genom att  komponenten förses med ett rött frågetecken.

Specialiserade flikar

Varje enhet/unit kan nu ha ytterligare specialiserade vyer med flikar som syns nedtill i editorn. Som standard finns en diagramflik (se nedan). I Enterprise-versionen finns också en XML-flik vid editering av XML/XSL-data och i WebSnap-applikationer ett antal flikar för HTML-vyer för bl a förhandsgranskning av webbsidor redan under design. Det är via Tools API möjligt att installera egna vyflikar.

Även meddelandefönstret är nu flikat, så att det blir enklare att skilja mellan kompilatormeddelanden, filsökningar och meddelanden från CodeGuard-debuggern.

Komponentpaletten

Komponentpaletten filtreras nu automatiskt och visar endast de komponenter du kan använda med ett visst  formulär eller datamodul. Om du arbetar med VCL-applikationer visas endast VCL-komponenter, med CLX-applikationer endast CLX-komponenter. Om du arbetar med en datamodul endast icke-visuella komponenter.

Komponentdiagram

I C++ Builder 6 kan varje datamodul, formulär och ram förses med ett eller flera tillhörande diagram, som presenterar komponenter och kopplingar mellan komponenter.
Man väljer själv vilka komponenter som ska dokumenteras och hur detaljerat ett diagram ska vara. Vid komplicerade formulär, ramar eller datamoduler kanske man väljer att skapa flera diagram för varje enhet; en översikt kompletterat med ett eller flera detaljdiagram som beskriver olika delmängder av komponenterna.


Diagrammen lagras tillsammans med sitt projekt och ger ett värdefullt dokumentationsstöd.

Diagrammen kan också användas för att visuellt koppla komponenter, t ex en DBGrid till en DataSource, en DataSource till ClientDataSet, en knapp till en Action, etc.

Objektinspektorn

Objektinspektorn används för att sätta komponentegenskaper och knyta metoder till komponenthändelser. Egenskaper och händelser kan visas i alfabetisk ordning eller  struktureras efter kategori.  Med filter kan man välja vilka kategorier som ska visas i objektinspektorn.

En trevlig nyhet är att egenskaper som länkar en komponent till en annan komponent (t ex DataSource hos en DBGrid och DataSet hos en DataSource) nu markeras tydligt med röd text. Dessutom kan den refererade komponentens egenskaper öppnas upp och editeras "inline", utan att man behöver markera komponenten ifråga.

Om man t ex har valt en DBGrid, kan man öppna upp alla egenskaper för en kopplad DataSource direkt utan att selektera datasourcen. Bland egenskaperna för den öppnade DataSource-komponenten kan man markera dess DataSet och sedan öppna upp egenskaperna för tillhörande DataSet (t ex en ClientDataSet). Egenskaper för länkade komponenter visas med grön text.

bcb6_objinsp.gif (25343 bytes)

Objektinspektorn kan visa egenskaper hos kopplade komponenter - klicka på bilden för full storlek.

Build Tools

Nu kan du installera egna externa verktyg som en del en del av "bygg"-processen - installera batchfiler, Perl-skript, kompilatorer, andra systemverktyg, etc. Designa din egen byggordning och använda installerade verktyg för att fullgöra processen.

Egna miljövariabler

I C++ Builder 6 kan du inne i utvecklingsmiljön se, komplettera och modifiera Windows miljö/environment-variabler och använda environmentvariabler i sökvägar (som "$(Variabelnamn)" i stil med tidigare "$(BCB)"). Praktiskt t ex när du vill flytta projekt.

Avancerade debuggermöjligheter

C++ Builder har en avancerad integrerad debugger med stöd för stegning, fasta och villkorliga brytpunkter, databrytpunkter, debugging av trådar, loggning, inspektion och editering av data, bevakning av variabler, CPU, minne, etc. Debuggern fungerar även som systemdebugger och kan kopplas till valfri processer. Med Enterprise-versionen får du även stöd för fjärrdebugging av applikationer över nätet. En nyhet är bevakade variabler i watch-fönstret kan grupperas under olika flikar, vilket gör att du kan hantera flera variabler på ett mer överskådligt sätt.

Med CodeGuard kan du bevaka minnes- och resursanvändning i applikationer och hitta minnes- och resursläckor, felaktiga pekarvärden, försök att använda frigjort minne eller frigjorda resurser. CodeGuard validerar också argument och resurser vid Windows API-anrop och rapporterar ev. fel.

 «Föregående sida | Startsidan Nyheter | Nästa sida »
Webbskolan
Produktmatris PDF


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post