[C++ Builder]

C++ Builder 6 nyheter - sid 4 av 7
«Föregående sida | Startsidan Nyheter | Nästa sida »

Wizards

I C++ Builder 6 ingår än fler wizards för att snabbt skapa projekt av olika typer - så här ser det ut i Enterprise-versionen:

Nya VCL-komponenter

Visual Component Library (VCL) är C++ Builders omfattande komponentbibliotek för Windows-utveckling, kompatibelt med Delphi 6.  I C++ Builder 6 har det tillkommit massor av nya komponenter och gamla komponenter har förbättrats. Här är antalet VCL-komponenter i olika versioner:

Pro/Enterprise har t ex följande nya komponenter:

ActionBands-komponenter som gör det mycket enklare att arbeta med Actions och gör att du kan ge dina applikationer ett modernt användargränssnitt enligt senaste Office 2000, Windows2000/Me-standarder. En rad nya standard-actions har tillkommit i denna version.

Ytterligare en förbättring är att datamoduler nu har flyttats från Forms-enheten så att de inte oavsiktligt släpar med sig kod för visuella delar. Nytt RTL-paket för icke-visuell applikationer reducerar programstorlek och förenklar distribution av icke-visuella applikationer.

 

CLX – cross platform

I C++ Builder 6 Pro- och Enterprise finns också ett nytt plattformsoberoende komponentbibliotek, döpt till "Component Library for Cross Platform" eller kortare CLX ("klix"). CLX liknar till stora delar C++ Builders VCL-komponenter, vilket gör det lätt att omvandla en VCL-baserad Windows-applikation till en CLX-baserad dito. CLX-baserade applikationer har den fördelen att de direkt kan omkompileras med utlovade C++ Builder för Linux och därefter köras under Linux. CLX för C++ Builder är dessutom kompatibelt med CLX för Delphi 6 och Kylix 2.

Grundläggande enheter och klasser som SysUtils, Classes, etc, är gemensamma för VCL och CLX, medan framför allt visuella komponenter finns i två uppsättningar. CLX innehåller över 160 komponenter.

När man påbörjar ett nytt applikationsprojekt väljer man nu mellan att skapa ett VCL-baserat Windowsprojekt eller ett CLX-baserat portabelt projekt. Komponentpaletten anpassas automatiskt och visar endast de komponenter som kan användas med respektive projekttyp.

Tillhörande formulärfiler har i VCL-projekt filtypen ".dfm", medan formulär i CLX-projekt har typen ".xfm". Du kan använda datamoduler och ramar/frames, precis som under VCL. De flesta icke-visuella komponenter och kontroller fungerar lika under VCL och CLX. Det skiljer ibland på någon enstaka egenskap, men skillnaderna är små. Man kan däremot inte använda rena Windows-baserade komponenter, som de under flikarna "Win32 eller "ADO", eller använda direkta Windows API-anrop.

Stilar

En finess i CLX (som saknas i VCL) är stödet för att välja applikationsstil. Du kan, genom att sätta en enda egenskap, ge din applikation Windows-look, Motif-stuk, m fl.

Windowsstil: Motifstil:

Delphi och C++ Builder

C++ Builder 6 innehåller också en komplett Object Pascal-kompilator, vilket gör att du kan integrera Delphi 6-kod direkt i dina C++ applikationer. Formulär, datamoduler, ramar, komponenter, etc skapade i Delphi kan direkt användas i C++ Builder-projekt utan modifiering. Delphi 6 och C++ Builder 6 använder samma komponentuppsättningar (VCL och CLX) och run-time-paket.

Visual C++ och MFC

C++ Builder 6 (Pro och Enterprise) har förbättrat stöd för att importera Visual C++ 6.0-projekt och att skapa MFC-baserade (Microsoft Foundation Classes) applikationer. 

Indy

I Pro & Enterprise ingår Internet Direct eller "Indy", som är namnet på en omfattande samling tredjepartskomponenter från Nevrona. Indy innehåller allt du kan önska dig för Internet-utveckling, eller vad sägs om komponenter för:

Vi räknar oss fram till att Indy innehåller hela 19 klientkomponenter, 23 serverkomponenter och 23 i kategorin "övriga"!

Indy kan användas under VCL och CLX samt utlovas även i kommande C++ Builder för Linux vilket gör att Internet-applikationer enkelt kan portas från Windows till Linux och vice versa.

 

COM/COM+, ActiveX

Pro- och Enterprise-versionerna har ett omfattande integrerat stöd för Microsoft COM, COM+, ActiveX och Automationstekniker. Stöd för aktiva formulär i webbsidor och aktiva dokument. Integrerad Type Library Editor för att skapa gränssnitt för COM (och CORBA i Enterprise). Bland nyheterna märks:

«Föregående sida | Startsidan Nyheter | Nästa sida »
Webbskolan
Produktmatris PDF


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post