[C++ Builder]

C++ Builder 6 nyheter - sid 6 av 7
«Föregående sida | Startsidan Nyheter | Nästa sida »

Omfattande XML-stöd

Utveckling av webbtjänster och utbyte av data på XML-format mellan tjänster och databaser underlättas av de XML-baserade verktyg och komponenter som finns i C++ Builder 6 Enterprise.

 d6_xmldocument-tree.gif (39297 byte) Inspektera och editera XML-dokument direkt i C++ Builders editor. Klicka för full storlek.. 

XML Data Binding Wizard 

Med TXMLDocument-komponenten kan du direkt koppla dig mot ett XML-schema eller XML-dokument. Men för ännu större kontroll och integration använder man XML Data Binding Wizard. Denna wizard skapar automatiskt en pascalenhet med  gränssnittsdeklarationer (interface) och klassimplementeringar (class) utifrån önskat XML-schema eller dokument. Du kan sedan direkt använda dessa gränssnitt med tillhörande metoder och egenskaper för att arbeta med XML-dokument som har denna struktur.

XML Mapper

XML är ett standardiserat språk som ger stor frihet att bygga datastrukturer efter eget tycke och smak. När du behöver hämta eller integrera XML-data från externa applikationer och databaser uppstår behovet av att kunna hantera dessa data på ett sätt som bättre överensstämmer med dina egna datastrukturer och XML-dokument (kanske MyBase XML). Istället för att göra anpassningen direkt i kod, kan man utnyttja en transformation.

XML Mapper är ett visuellt verktyg för att anpassa XML-data på ett format till ett annat. XML Mapper skapar en XML-baserad transformationsfil (.xtr) som sedan används för dynamisk omvandling av data tillsammans med komponenter för XML-transformationer.

XML Mapper kan bl a

Klicka för full storlek

Komponenter för XML-transformationer

Med de tre komponenterna för XML-transformationer (TXMLTransform, TXMLTransformProvider, TXMLTransformClient) kan ett XML-dokument omvandlas till ett ClientDataSet-datapaket och vice versa, eller ett XML-dokument med en annan struktur. Översättningen baseras på en transformationsfil.  Så här kan det se ut vid en direkt översättning:

XMLTransform1->SourceXMLFile ="Kund.xml"; 
XMLTransform1->TransformationFile = "KundXMLToKundTabell.xtr"; 
ClientDataSet1->XMLData = XMLTransform1->Data;

Säg att du vill integrera data från en leverantör direkt med ditt C++ Builder-baserade produktregister. Du får data från leverantören på XML-format (kanske i realtid via en webbtjänst). Du är intresserad av att använda delar av data för att koppla till ditt eget register (inköpspris, lagerstatus), men stöter på problem med inkompatibla dataformat, fältnamn, etc.

Istället för att skriva en översättning i programkod, kan du med XML Mapper skapa en transformationsfil färdig att användas med C++ Builders transformationskomponenter i din applikation. Din leverantör kanske också har skapat en tjänst för att lägga inköpsorders Med XML Mapper skapar du en transformation i andra riktningen, från ditt eget registerformat till leverantörens och kan på så sätt direkt bygga in stöd för inköp i din applikation.

«Föregående sida | Startsidan Nyheter | Nästa sida »
Webbskolan
Produktmatris PDF


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post