[C++ Builder]

C++ Builder 6 nyheter - sid 7 av 7
«Föregående sida | Startsidan Nyheter

 
WebBroker/NetCLX

WebBroker-teknologin, för att skriva webbserverapplikationer, som introducerades i C++ Builder 4, har förbättrats på en rad punkter och är nu helt kompatibel med NetCLX i Kylix för Linux. WebBroker finns i Pro- och Enterprise. 

Förutom stöd för CGI, Win-CGI, Microsoft ISAPI (för Internet Information Server) och Netscapes NSAPI, har C++ Builder 6 även stöd för Apache webbserver.  Apache är idag den vanligaste webbservern på Internet. 

WebBroker överbryggar och döljer interna skillnader mellan dessa teknologier och låta dig skriva portabla webbapplikationer som enkelt kan implementeras för CGI, ISAPI, Apache, etc. Koden är dessutom portabel till Apache under Linux. Det räcker med en omkompilering med Kylix.

Web App Debugger

Ytterligare en nyhet är att man nu enkelt kan kompilera WebBroker- och WebSnap-applikationer med COM-stöd, vilket är utmärkt vid testning och debugging. Med WebApp Debugger-servern, en med C++ Builder 6 Pro och Enterprise integrerad webbserver, är det lika enkelt att debugga webbapplikationer som vanliga C++ Builder-applikationer.
Dessutom loggar Web App Debugger alla HTTP-anrop och svar från webbapplikationen, ger statistik över svarstider, m m.


WebSnap

Ovanpå WebBroker har Borland nu byggt en ny infrastruktur för att skapa kraftfulla webbapplikationer enklare, mer visuellt och komponentbaserat än tidigare.
En WebSnap-applikation kan ha flera webbmoduler, istället för enbart en som i WebBroker. Detta gör det enklare att strukturera och återanvända kod i större webbapplikationer. I WebSnap ingår nya

Webbmoduler cachas för bättre prestanda.

Du kan bygga dina webbapplikationer helt visuellt med möjlighet att via editorflikar granska HTML-kod, skriptkod och förhandsgranska resultatet.  I ObjectTreeView överblickar du objektstrukturen.

 Du kan enkelt: 

WebSnap Design Biolife Design av WebSnap-applikation med förhandsgranskning i editorn.

WebSnap Biolife Bild från körning av WebSnap-applikation i webbläsare

Med WebSnap har du tillgång till serverbaserad skripthantering med JavaScripts, VBScripts, etc, som kan samverka med dina webbapplikationer via WebSnap-komponenter av Adapter-typ. Det finns ett stort antal färdiga adaptrar att använda eller modifiera. Du kan också skapa egna adaptrar.

Du kan enkelt integrera och samverka med webbdesignverktyg som FrontPage och DreamWeaver.

InternetExpress

Med Internet Express kan du skriva webbapplikationer med stöd för dynamisk presentation av databasinfo direkt i en webbläsare. InternetExpress använder flerskiktstekniken i DataSnap och kopplar upp sig till en DataSnap-baserad server. Tillsammans med stöd för DHTML och Javascripts i webbläsaren blir det möjligt att presentera levande data även i en webbsida. Data cachas lokalt, kan granskas och editeras och vid behov uppdatera och förnyas från servern. InternetExpress i C++ Builder 6 kan användas fristående eller tillsammans med WebSnap.

ASP

I Enterprise-versionen finns även  stöd för att bygga webbapplikationer med ASP-stöd.

BizSnap

XML, SOAP, WSDL och webbtjänster (Web Services) är kärnan i Microsofts .NET-, BizTalk- och Sun's ONE-strategier. Även IBM, Oracle, m fl satsar hårt på webbtjänster. Med webbtjänster blir det möjligt att koppla ihop och anropa distribuerade applikationer över Internet oavsett vilken plattform de arbetar på eller vilket programspråk (såvida det stödjer SOAP) som de är skrivna i.

Det trevliga är att du med C++ Builder 6 kan göra allt detta redan idag – lika enkelt som du redan nu kopplar upp dig mot databaser.
Med C++ Builders stöd för gränssnitt (interface) direkt i språket, med inbyggda komponenter och wizards, designar du snabbt webbtjänsteapplikationer och klienter (konsumenter) enligt senaste standarder baserade på XML, SOAP och WSDL (se bakgrundsartiklarna). Med Enterprise-versionen kan du skapa såväl webbtjänster som klienter, med Pro-versionen kan du skapa konsumenter/klienter till befintliga webbtjänster. Så här ser valen ut i Enterprise-versionen:

Det är lika enkelt att skapa klienter/konsumenter till befintliga webbtjänster oavsett om de är utvecklade i C++ Builder eller med något annat verktyg och plattform. Via tjänstens WSDL-dokument kan du automatiskt skapa ett C++ Builder-gränssnitt med de metoder tjänsten erbjuder – sedan är det fritt fram att börja kommunicera.

VisiBroker 5.1 - CORBA

I C++ Builder 6 har du ett integrerat stöd för senaste versionen av Borlands CORBA ORB, VisiBroker 5.1. Med CORBA kan du skapa distribuerade applikationer i heterogena miljöer(Windows, Unix, etc) och där prestanda, lastbalansering, tillgänglighet är av största vikt.
Du kan skapa CORBA-objekt och koppla upp dig mot befintliga objekt. Du kan utnyttja CORBA som protokoll i flerskiktslösningar med DataSnap. Nya wizards för att skapa CORBA-servrar och klienter.

Borland Enterprise Server/AppServer 4.5

Borland Enterprise Server/AppServer Edition är en avancerad CORBA-baserad applikationsserver för serverbaserade javaapplikationer (EJB). Nu kan du skapa WebSnap- och Windows-klienter direkt i C++ Builder för integration med AppServer via SIDL. Med C++ Builders omfattande webb- och Windowsstöd kan du designa klienter med ett rikare grafiskt användargränssnitt. Du kan också utnyttja BizSnap's stöd för XML/SOAP och webbtjänster för att skapa broar till AppServer som kan nås av dina klienter.

InterBase 6.5

I Pro-versionen ingår en utvecklingsversion av InterBase 6.5 Desktop och i Enterprise-versionen en utvecklingsversion av InterBase 6.5 Server.

Installshield MSI Lite

Denna nya version av InstallShield följer Microsoft nya Windows Installer standard. Ingår i Pro- och Enterprise-versionerna.

TeamSource

Integrerat verktyg för versionshantering och samarbete i utvecklingsteam. Hanterar in- och utcheckning, versionshistorik, m m. Ingår i Enterprise-versionen.

Translation Suite

I C++ Builder 6 Enterprise ingår Translation Suite med kraftfulla verktyg för att internationalisera och lokalisera C++ Builder-applikationer.

Kylix 3 Enterprise 

Med C++ Builder 6 Enterprise får du från december 2002 också med Kylix 3 Enterprise för utveckling av C++-applikationer för Linux. Även Kylix 3 för Delphi ingår. Du kan alltså utveckla plattformsoberoende applikationer med CLX och nu kompilera för såväl Windows som Linux.

Utvecklingslicens för IBM DB2R

I Enterprise-versionen får du med programvara och en utvecklingslicens för IBM DB2R databas.

Borland C++ Mobile Edition 

Från december 2002 kan du ladda ner Borlands C++ kompilator och utvecklingsverktyg för Nokias Symbian-baserade Serie 60-plattform. Med C++ Mobile Edition kan du skapa och testa applikationer för mobiltelefoner och andra Symbian-baserade handhållna enheter.

Companion Tools CD 

Med C++ Builder 6 Pro och Enterprise får du också en Bonus CD med tredjepartsverktyg, komponenter, exempel och bibliotek.

«Föregående sida | Startsidan Nyheter
Webbskolan
Produktmatris PDF


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post