[Visual C++]

vc6box.jpg (10993 bytes)Visual C++ 6.0 innehåller ett komplett, objektorienterat utvecklingsverktyg för att bygga alla typer av Windowsapplikationer, DLL:er, ActiveX:er, COM-objekt, drivrutiner, flerskiktade applikationer, webbapplikationer, databasapplikationer, etc. Stöd för senaste C++-standarder och API:er. Optimerande kompilator. Anpassningsbar utvecklingsmiljö. Med Visual C++ 6.0 kan du skapa optimerade, högpresterande applikationer för Windows och Internet. Med Visual C++ kan du också skapa skalbara, flerskiktade databasapplikationer.

OBS!

I februari 2002 introducerade Microsoft sin nya generation av .NET-baserade utvecklingsverktyg och fr o m maj 2002 har Microsoft slutat att sälja version 6 av utvecklingsverktygen som självständiga produkter. Enda sättet idag att införskaffa Visual C++ 6.0 är att prenumerera på Microsoft Developers Network i följande versioner - MSDN Professional,  MSDN Enterprise eller MSDN Universal.

Nyheter i 6.0

Jämfört med tidigare versioner är Visual C++ 6.0 mer produktiv, arbetar snabbare, genererar bättre kod och har ett bättre stöd för webb- och databasutveckling. Visual C++ 6.0

Tack vare bättre optimering och förbättrat MFC-klassbibliotek får VC++ 6.0 applikationer högre prestanda än tidigare. Du kan nu också integrera webbläsare i MFC-baserade applikationer, använda dynamisk HTML för att manipulera data direkt och reducera belastningen på webbservern. VC++ 6.0 har komplett stöd för ActiveX Data Objects (ADO) och en ny uppsättning av Visual Database Tools och nya wizards för att skriva egna OLE DB-objekt.

Visual C++ 6.0 Standard Edition

Visual C++ 6.0 Standard Edition är ett lämpligt startverktyg för dig som påbörjar din Windowsprogrammering med C++. Standard-versionen har ett stort utbud av programxempel. Här är några nyheter jämfört med Visual C++ 5.0:

Visual C++ 6.0 Professional Edition

Visual C++ 6.0 Professional innehåller verktyg för att utveckla avancerade, högoptimerade applikationer för Windows och Internet. Professional-versionen innehåller en optimerande kompilator, Professional Visual Database Tools och en ny version av InstallShield för att skapa egna installationsprogram. Fullt stöd för utbyggda Microsoft Foundation Classes (MFC) och Active Template Library. ATL är ett bra val för att utveckla snabba och minnessnåla komponenter. Professional-versionen innehåller allt i Standard-versionen, plus:

Professional-versionen innehåller också Visual Database Tools med omfattande stöd för att snabbt bygga datacentrerade applikationer:

Ingår också i Visual Studio 6.0 Professional Edition.

Visual C++ 6.0 Enterprise Edition

Visual C++ 6.0 Enterprise riktar sig till dig som behöver utveckla skalbara flerskiktslösningar. Enterprise-versionen innehåller allt i Professional-versionen plus Enterprise Visual Database Tools, SQL fjärrdebugging, utökat stöd för att skapa stored procedures, stöd för Oracle, och en hel serie enterprise-verktyg: Microsoft SQL Server 6.5/7.0, Visual SourceSafe, Visual Modeler, Microsoft Transaction Server 2.0, SNA Server, AS/400 dataåtkomst-drivrutiner, Internet Information Server 4.0, m m:

Ingår också i Visual Studio 6.0 Enterprise Edition.

Ytterligare information[Hämta Acrobat Reader]

Systemkrav

Visual C++ 6.0 Standard

Visual C++ 6.0 Professional

Visual C++ 6.0 Enterprise

 

 


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post