Debugging med Kylix 2

DataSnap-klient uppkopplad mot Windows-baserad DataSnap-server

Skärmbilden visar debugging av en Kylix 2-baserad klient (DataSnapSoapKlient) i en flerskiktsapplikation baserad på DataSnap. I projektgruppen ingår också en server-applikation (DataSnapSoapServer) som körs som en webbtjänst under Apache. I detta fall har vi dock kopplat klienten till samma serverapplikation (DataSnapSoapServer), kompilerad med Delphi 6 under Windows. Eftersom både klient- och server-applikationer är CLX-baserade, kan applikationerna kompileras för såväl Linux som Windows. DataSnapSoapServer använder dbExpress för att koppla sig mot en InterBase-databas (i exemplet InterBase för Windows).