Utvecklingsmiljön i Kylix 3 för C++

Bilden visar utveckling av en enkel databasapplikation med Kylix 3 för C++. Tabelldata hämtas från en InterBase-databas och kopplingen sker via dbExpress (SQLConnection1-SQLDataSet) och därefter via en provider (DataSetProvider1) till en ClientDataSet (ClientDataSet1) som buffrar data lokalt hos klienten. Databaskomponenterna har lagts i en egen datamodul. Presentationen sker i ett formulär med bl a en datamatris (grid), navigeringskontroll, editeringsrutor och en bildkontroll (bilder lagras på JPEG-format i databasen). I "CommandText Editor" pågår konstruktionen av den SQL-sats som används av SQLDataSet1. Projektets filer kan överblickas med projekthanteraren (övre högra hörnet). Komponenterna i aktiva formulär, datamoduler kan överblickas i Object TreeView (nedre högra hörnet). Komponentegenskaper och händelser sätts med objektinspektorn, som just nu har SQLDataSet1 aktiverad.

Lägg märke till att man kan jobba med levande data redan under design. Applikationen vi skapar är fullständigt portabel till C++ Builder 6 for Windows.

Komponenterna på den flikade komponentpaletten anpassas till vad man jobbar med - just nu är datamodulen aktiv och då visas enbart icke-visuella komponenter.