[Borland]

Kylix 3 Enterprise - sid 10 av 10
« Föregående sida | Första sidan

WebSnap

Med bas i NetCLX/WebBroker, har Borland skapat en ny infrastruktur med vars hjälp du kan bygga webbapplikationer enklare, mer visuellt och komponentbaserat än tidigare. Med WebSnap skapar du snabbt webbapplikationer med databasstöd på CGI- eller Apache optimerat DSO-format.

Till skillnad mot NetCLX/WebBroker kan en WebSnap-applikation ha flera webbmoduler. Detta gör det enklare att strukturera och återanvända kod i större webbapplikationer. I WebSnap ingår nya

Webbmoduler cachas för bättre prestanda.

Du kan bygga dina webbapplikationer helt visuellt med möjlighet att via editorflikar granska HTML-kod, skriptkod och förhandsgranska resultatet (HTML 4-stöd).  Med Web Page Editor överblickar du objektstrukturen.

WebSnap Design och förhandsgranskning av WebSnap-applikation med Kylix

 Du kan enkelt: 

Med WebSnap har du tillgång till serverbaserad skripthantering med JavaScripts, som kan samverka med dina webbapplikationer via WebSnap-komponenter av Adapter-typ. Det finns ett stort antal färdiga adaptrar att använda eller modifiera. Du kan också skapa egna adaptrar.

Du kan enkelt integrera och samverka med webbdesignverktyg som DreamWeaver, FrontPage, etc.

BizSnap

XML, SOAP, WSDL och webbtjänster (Web Services) är kärnan i Microsofts .NET-, BizTalk- och Sun's ONE-strategier. Även IBM, Oracle, m fl satsar hårt på webbtjänster. Med webbtjänster blir det möjligt att koppla ihop och anropa applikationer över Internet oavsett vilken plattform de arbetar på eller vilket programspråk (såvida det stödjer SOAP) som de är skrivna i.

Det trevliga är att du med Kylix 3 kan göra allt detta redan idag – lika enkelt som du redan nu kopplar upp dig mot databaser.
Med Kylix Delphi & C++ inbyggda stöd för gränssnitt (interface), med Kylix 3:s inbyggda komponenter och wizards, designar du snabbt webbtjänstapplikationer och klienter (konsumenter) enligt senaste standarder baserade på XML, SOAP och WSDL (se bakgrundsartiklarna).

Med Kylix 3 Pro kan du skapa klienter/konsumenter till befintliga webbtjänster. Med Kylix 3 Enterprise kan du skapa såväl klienter som producenter (webbtjänster).

Det är lika enkelt att skapa klienter/konsumenter till befintliga webbtjänster oavsett om de är utvecklade i Kylix eller med något annat verktyg (t ex Delphi eller C++ Builder 6) och plattform (t ex Windows). Via tjänstens WSDL-dokument kan du automatiskt skapa ett Delphi- eller C++ baserat gränssnitt med de metoder tjänsten erbjuder – sedan är det fritt fram att börja kommunicera.

Här är två exempel på Kylix 3-klienter (konsumenter) till DATABITENS demowebbtjänster, skrivna i Delphi 6/Kylix 3.

 
Enkel Kylix-klient DATABITENS demowebbtjänst "LIXService", 
som beräknar läsbarhetsindex (det s k LIX-värdet) för svenska texter. 
Webbtjänsten anropas över Internet.

Kylix-klient till DATABITENS webbtjänst "EqSolverService",
som löser matematiska ekvationer. 
Klienten baseras på tjänstens WSDL-dokument och anropet sker över Internet

VisiBroker 4.5 - CORBA

I Kylix 3 Enterprise finns integrerat stöd för senaste versionen av Borlands CORBA ORB, VisiBroker 4.5 för Kylix. Med CORBA kan du skapa distribuerade applikationer i heterogena miljöer (Linux, Windows, Unix, etc) och där prestanda, lastbalansering, tillgänglighet är av största vikt.
Du kan skapa såväl CORBA-klienter som CORBA-servrar och koppla upp dig mot befintliga objekt. Med inbyggda wizards för att skapa klienter och servrar går arbetet snabbt.

AppServer 4.5

Borland AppServer 4.5 är en avancerad CORBA-baserad applikationsserver för serverbaserade javaapplikationer (EJB). Nu kan du skapa WebSnap- och Linux-klienter direkt i Kylix 3 för integration med AppServer via SIDL (Simple IDL). Med Kylix kan du designa GUI-klienter som anlitar EJB-applikationer hos AppServer. Du kan också utnyttja BizSnap's stöd för XML/SOAP och webbtjänster för att skapa broar mellan AppServer och Linux-klienter.

InterBase 6.5

I Pro-versionen ingår en utvecklingsversion av InterBase 6.5 Desktop för Linux och i Enterprise ingår InterBase 6.5 Server (max 5 samtidiga användare) för Linux.

Companion Tools CD 

Med Kylix 3 Pro och Enterprise får du också en bonus-CD med tredjepartsverktyg, komponenter, exempel och bibliotek.

Visual Plus 8

Om du köper Kylix 3 med Visual Plus 8 från DATABITEN, får du än mer valuta för pengarna. Vad sägs om utförlig svensk Object Pascal-, Kylix 3- och Delphi 7-dokumentation (ca 1500 sidor), Visual Plus 8-toolbox med ytterligare komponenter för Kylix 3, Delphi 7 Windows och Delphi 8 .NET, samt teknisk support för Kylix och Delphi. Allt till ett mycket bra pris. Klicka här för mer info om Visual Plus. Detta är vi ensamma om!

« Föregående sida | Första sidan  


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post