[Borland]

Kylix 3 - sid 2 av 10
« Föregående sida | Första sidan | Nästa sida »

ANSI/ISO C++

Kylix 3 innehåller en ny utvecklingsmiljö för C++ med en mycket snabb och optimerande 32-bitars kompilator enligt ANSI/ISO-standard och med tillägg enligt C++ Builder-standard.. Kompilatorn har stöd för förkompilerade headerfiler, vilket gör omkompileringar ännu snabbare än den första kompileringen. Inbyggd inline assembler med stöd för Pentium 4-instruktioner. Projekt kan exporteras till GNU makeformat.

Delphi-kod

Kylix 3 innehåller också en utvecklingsmiljö för Delphi, med samma språk som du hittar i Delphi för Windows.

Delphis Object Pascal är lättlärt, tydligt och självdokumenterande. Delphi-språket är väl strukturerat och typsäkert samt utökat med avancerad stränghantering, dynamiska arrayer, varianter, modularisering (enheter/units), undantagshantering (try..except, try..finally) och modern objektorientering med stöd för klasser, gränssnitt (interface) och komponenter med egenskaper ("properties").

Optimerande kompilatorer och länkare

Kylix innehåller optimerande 32-bitars kompilatorer för Delphi och C++,  vilka både genererar kod på ELF-format för Intel-familjen av processorer och kompatibla (AMD, etc.). Kompilerade program är minnessnåla och behöver ingen form av interpretering utan körs direkt på Linux-plattformen. Kompilatorerna använder avancerad teknik för registeroptimering vilket ger mycket snabba anrop av procedurer, funktioner och metoder. Kod som inte används, länkas inte heller in.

Trots optimeringsarbetet är Kylix-kompilatorerna extremt snabba. Inga andra kompilator kommer ens i närheten. Du kompilerar och länkar dina applikationer på sekunder istället för minuter. Under C++ underlättas detta av att kompilatorn förkompilerar headerfiler, vilket gör att omkompilerar går mycket snabbt.

Kompilatorn har en omfattande felhantering och pekar tillsammans med den integrerade miljön direkt ut ev. fel, varningar och tips i din källkod.

Kylix kan också producera dynamiskt laddbara bibliotek, "shared objects" (SO-filer), motsvarigheten till DLL:er under Windows.

Applikationer kan kompileras med eller utan run-time paket. Ett Kylix run-time paket innehåller ett programbibliotek med återanvändbara komponenter, förpackade i  en SO-fil (Shared Object), vilket motsvar ett BPL-paket under Windows. Vid kompilering med run-time paket får man en mindre applikationsfil, men måste å andra sidan bifoga nödvändiga paket. Med kompilering utan run-time paket, länkas all kod in i applikationen, vilket ger en större programfil, men ibland enklare distribution.

Enligt "The Evans Data Linux Developer Survey, Volume II, 2001" används Kylix redan av ett stort antal utvecklare. "For a long time, many developers with extensive Windows experience have considered the tools on Linux to be primitive," säger Lou Grinzo från Evans Data Linux. "Now that a serious, full-featured development environment has been ported to Linux, developers jumped on it with both feet. This is part of the conversion of Linux programmers to more modern methods that will ease the way for Windows developers moving to Linux."

Stort run-time bibliotek

Kylix 3i har dessutom ett stort run-time bibliotek med stöd för stränghantering, filhantering, formatering, matematiska och statistiska funktioner, samt ett kraftfullt klassbibliotek med stöd för listor, strömmar, och trådade applikationer (processer under Linux). Merparten av run-time biblioteket är gemensamt mellan Delphi och C++, samt kompatibelt med Delphi 6 och C++ Builder 6 under Windows. Dessutom finns specifika C++, Delphi och Linux-bibliotek när du behöver utökad kontroll och direkt tillgång till det underliggande operativsystemet.

Med varianter kan du "mjuka upp" den stränga typkontrollen i Delphi resp. C++.

I DATABITENs Visual Plus-handböcker hittar du en utförlig dokumentation över programmeringsspråket Delphi för Linux och Windows (ca 730 av totalt ca 1500 sidor).

 

 

« Föregående sida | Första sidan | Nästa sida »


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post