[Borland]

Kylix 3 - sid 3 av 10
« Föregående sida | Första sidan | Nästa sida »

Visuell integrerad miljö

Klicka på bilden för full storlek

Arbetsmiljön för dig som utvecklare kan inte bli mycket bättre. Med Kylix 3 kan du visuellt designa och koda C++ och Delphi-applikationer med användning av formulär, ramar (frames) och färdiga komponenter ur det rika komponentbibliotek. Du anpassar komponentegenskaper via objektinspektorn och knyter metoder till komponenthändelser. 
Vid behov skapar du egna komponenter, kanske baserade på någon standardkomponent eller en helt ny komponent.

Koden i editorn hålls automatiskt synkroniserad med den visuella designen i formulär och objektinspektor. När du lägger till exv en knapp i ett formulär så uppdateras pascalkoden i editorn med en knappdeklaration.

Egenskapsinställningarna lagras i en speciell formulärfil (textfil eller binär resursfil) med samma namn som formulärkällkoden, men med filtypen .xfm istället för .pas.

XFM-filer använder samma format som Delphis/C++ Builder DFM-filer. Man har valt olika namn eftersom Kylix bygger på nya komponentbiblioteket CLX, medan Windows Delphi 1 - 5 och C++ Builder 1-5 använder VCL. I Delphi 6/C++ Builder 6 kan välja mellan CLX/XFM och VCL/DFM. Om man vill skriva portabla applikationer som kan kompileras med både Delphi, C++ Builder och Kylix väljer man CLX. 

Open Tools API

Med Open Tools API kan du integrera andra utvecklingsverktyg direkt i Kylix 3 menyer.

Objektinspektorn

Objektinspektorn används för att sätta komponentegenskaper och knyta metoder till komponenthändelser. Egenskaper och händelser kan visas i alfabetisk ordning eller  struktureras efter kategori
Med filter kan man välja vilka kategorier som ska visas i objektinpektorn.

Editorn

I den flikförsedda editorn kan du öppna alla de källkodsfiler du vill arbeta med. Du kan också öppna upp nya instanser av editorn.

Editorn framhäver programsyntaxen med färgkodning av reserverade ord, kommentarer, strängar, etc. Pekar du på en variabel, objekt, metod, etc. får du automatiskt information om dess typ och på vilken rad och i vilken enhet den är deklarerad/implementerad. Håll ned Ctrl-tangenten och peka – nu blir variabeln, objektet, metoden en hyperlänk som direkt förflyttar dig till deklarationen/implementeringen. Denna Code Navigation fungerar lika bra med Kylix 3 standardbibliotek och med din egen kod.

Editorn kan konfigureras efter tycke och smak Du kan ställa in fonter, färgkodning, indragningar och tangentbordskoder enligt Borland/Delphi-modell, EMACS, Epsilon eller Brief-modell. Gör du något fel kan du enkelt ångra ändringar i flera generationer.

Code Insight

Editorn innehåller en rad tidsbesparande finesser som underlättar kodningen (Borland kallar det "Code Insight"):

Code Explorer

Med tillhörande Code Explorer får du en strukturerad överblick över aktuell modul (enhet/unit, projektfil, etc) i editorn. Du kan direkt redigera namn på fält, egenskaper, och metoder i Explorer och snabbt navigera i källkoden.

Object TreeView

I Kylix 3 introduceras Object Treeview samt komponentdiagram. Såväl formulär, datamoduler som ramar har nu objektträd och kopplingsdiagram, vilket ger en betydligt bättre överblick över relationer mellan komponenterna.

Objektträdet uppdateras automatiskt vid förändringar av datamoduler, formulär och ramar och är helt synkroniserad med objektinspektorn.
Om du har glömt att sätta en väsentlig egenskap för en komponent, t ex DataSet för en DataSource, DatabaseName för en TTable, signaleras detta tydligt i Object TreeView genom att  komponenten förses med ett rött frågetecken.

 

 

Specialiserade flikar

Varje enhet/unit kan nu ha ytterligare specialiserade vyer med flikar som syns nedtill i editorn. Som standard finns en diagramflik (se nedan). I Enterprise-versionen finns också en XML-flik vid editering av XML/XSL-data och i WebSnap-applikationer ett antal flikar för HTML-vyer för bl a förhandsgranskning av webbsidor redan under design. Det är via Tools API möjligt att installera egna vyflikar.

Även meddelandefönstret är nu flikat, så att det blir enklare att skilja mellan kompilatormeddelanden, filsökningar och meddelanden från CodeGuard-debuggern.

Class Browser

Med Class Browser kan du överblicka och navigera i klasstrukturen, se hur klasser är släkt, se vilka egenskaper, metoder och händelser som deklareras i en viss klass, se var i koden en viss klass eller metod används, vilka enheter (units) en viss klass använder, vilka andra enheter som använder denna enhet, m m.

Projekthantering

Med Kylix 3 projekthantering kan du överblicka alla filer i ditt projekt. Du kan snabbt lägga till och ta bort filer och förflytta dig till källkod och formulär för design.

Du kan organisera sammanhörande projekt i en gemensam projektgrupp. Genom att klicka i projektfönstret kan du snabbt byta aktivt projekt för redigering, kompilering och testkörning.

Ett Delphi-projekt i Kylix 3.

Spara layout

Med Kylix kan du enkelt spara dina inställningar och layout för utvecklingsmiljön. Du kan också namnge och spara  dina projektinställningar och sedan återanvända dem i andra projekt.

Kylix-projekt kan också ha en alternativ layout vid som aktiveras automatiskt vid programkörning /debugging. Du kan disponera skärmen på det sätt du finner mest praktiskt vid design och kodning och på ett annat sätt när du testkör dina projekt.

Ytterligare en intressant möjlighet under KDE och GNOME är att placera Kylix-fönster på olika "skrivbord". Varje skrivbord är en komplett skärm som man enkelt kan byta mellan. Du kan t ex placera dina formulär på ett skrivbord, tillsammans med Kylix komponenter, medan editorn ligger på ett annat skrivbord.

« Föregående sida | Första sidan | Nästa sida »


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post