[Borland]

Kylix 3 - sid 4 av 10
« Föregående sida | Första sidan | Nästa sida »

Integrerad debugger

Den integrerade debuggern är ett mycket kraftfull verktyg för att snabbt ringa in felkällor. Du kan stega genom applikationer , SO-filer och komponentpaket rad för rad, stega dig in i metoder och procedurer (även in i Kylix eget klassbibliotek om så önskas).

Brytpunkter

Man kan sätta en rad olika typer av brytpunkter, såsom 

Egenskaper för brytpunkter, tillhörande aktiviteter och gruppnamn visas i en tipsruta när man pekar med musen.
Brytpunkter kan organiseras i grupper som aktiveras/ avaktiveras i dess helhet.

Inspektera data

Du kan enkelt inspektera data i variabler och objekt genom att peka med musen på önskad variabel, etc. Dessutom finns en rad debugfönster som kan aktiveras:

Debugversion av CLX

Du kan enkelt kompilera dina projekt med en debugversion av Kylixs CLX-bibliotek.

Attach to Process 

Kylix-debuggern är faktiskt en komplett systemdebugger. Du kan visa alla aktiva processer och haka fast och debugga någon av dessa, oavsett vilket språk eller kompilator som har använts för att skriva dem.

 

« Föregående sida | Första sidan | Nästa sida »


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post