[Borland]

Kylix 3 - sid 7 av 10
« Föregående sida | Första sidan | Nästa sida »

NetCLX/WebBroker

NetCLX-komponenterna (kallas också "WebBroker") ingår i Kylix 3 Pro- och Enterprise och ger dig möjlighet att enkelt skriva applikationer för Apache webbserver.  Apache är idag den vanligaste webbservern på Internet. NetCLX låter dig integrera databaslösningar baserade på DataCLX och dbExpress med webbpublicering av HTML-sidor via Apache.

Webbmoduler kan skrivas på CGI-format eller Apaches eget effektivare DSO-format (man kan enkelt omkompilera mellan de två formaten). 

I NetCLX ingår en speciell webbmodul som tillsammans med komponenterna 

gör det möjligt att snabbt ta emot frågor från många uppkopplade användare och producera HTML-sidor med information från databaser.

Web App Debugger

Ytterligare en nyhet är att man nu enkelt kan debugga WebBroker- och WebSnap-applikationer med WebApp Debugger, som finns integrerad i utvecklingsmiljöerna.
Dessutom loggar Web App Debugger alla HTTP-anrop och svar från webbapplikationen, ger statistik över svarstider, m m.

NetCLX är helt kompatibel med Delphis/C++ Builders WebBroker-teknologi för Windows. Du kan därför enkelt porta webbapplikationer skrivna för exv Microsoft Internet Information Server och Windows till Linux och Apache!

I NetCLX ingår också Borlands originalkomponenter TTcpServer, TTcpClient och TUdpSocket för socketbaserad TCP/IP-kommunikation.

Indy

Som extra bonus ingår "Internet Direct" eller "Indy", namnet på en omfattande samling av tredjepartskomponenter från Kudzu/Nevrona. Nya Indy 9.1 innehåller allt du kan önska dig för Internet-utveckling, eller vad sägs om komponenter för 

etc, etc.

Här ett urval av Indy-komponenter:

Indy Clients Indy Servers Indy Misc.

Vi räknar oss fram till att Indy innehåller hela 33 klientkomponenter, 40 serverkomponenter, 24 i kategorin "blandat", 7 under "Intercepts" och 6 under "I/O Handlers", totalt 110 komponenter! Samma Indy-komponenter finns även i Delphi/C++ Builder, varför dina Internatapplikationer enkelt kan portas mellan Linux och Windows.

« Föregående sida | Första sidan | Nästa sida »


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post