[Borland]

Kylix 3 Enterprise - sid 8 av 10
« Föregående sida | Första sidan | Nästa sida »

 

Kylix 3 Enterprise Edition

Förut allt i Pro-versionen innehåller Enterprise-versionen följande tillägg: 

DataSnap

DataSnap är Borlands väl uttestade teknologi (utvecklad ur Midas i Delphi 3-5/C++ Builder 3-5) för att skriva distribuerade databasapplikationer (flerskiktslösningar).

Med DataSnap kan du bygga serverapplikationer tillsammans med tunna klienter. Du kan kombinera med WebSnap för att skapa webbbaserade klienter och med BizSnap för kopplingar till webbtjänster. Du kan också utnyttja det rika XML-stödet i Kylix 3.

DataSnap-applikationer baseras på ClientDataSet och providers, men istället för att direkt koppla en ClientDataSet till en provider, placerar man providers tillsammans med databasspecifika komponenterna (dbExpress, IBX) i en separat serverapplikation (mellanskiktet). Som "container" används en specell SoapDatamodule. På serversidan kan du koppla dig mot valfri databas och teknik (dbExpress, IBX). Du kan också utnyttja Kylix 3:s stöd för XML och XML-transformationer (se nedan).

DataSnap i Kylix 3 använder SOAP/XML som kommunikationsprotokoll. DataSnap-servrar skrivs som webbtjänster, dvs webbapplikationer för Apache webbserver, och kommunicerar med klienter via SOAP/XML.

I klientapplikationen använder man ClientDataSet, tillsammans med visuella kontroller. Varje ClientDataSet kommunicerar med en provider i servern via en SoapConnection-komponent. 

Eftersom DataSnap-klienter baseras på ClientDataSet kan de, vid behov, arbeta frikopplat från servern. Data kan uppdateras lokalt och senare synkroniseras med serverdata vid förnyad uppkoppling (via ApplyUpdates). Detta ger också minimal server- och nätverksbelastning.

DataSnap förenklar installation av klientapplikationer. På klientsidan behöver man inte installera databasspecifika klientdrivrutiner eller dbExpress-drivrutiner, utan endast klientapplikatione och ev en extra DataSnap SO-modul (libmidas.so, som inte behöver konfigureras). Om man så föredrar, kan man länka in denna SO-fil direkt i applikationen och behöver då enbart distribuera programfilen.

Plattformsoberoende DataSnap

DataSnap i Kylix 3 är helt kompatibel med SOAP-baserad DataSnap i Delphi 6 och C++ Builder 6. Du kan skriva DataSnap-servrar med Delphi/C++ Builder tillsamman med Linux-klienter kompilerade med Kylix, eller Linux-baserade DataSnap-servrar kompilerade med Kylix 3, som anropas från Windows-klienter kompilerade med Delphi 6/C++ Builder 6!

 Klicka för full storlek!

« Föregående sida | Första sidan | Nästa sida »


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post