[Borland]

Kylix 3 Enterprise - sid 9 av 10
« Föregående sida | Första sidan | Nästa sida »

Omfattande XML-stöd

Utveckling av webbtjänster och utbyte av data på XML-format mellan tjänster och databaser underlättas av de XML-baserade verktyg och komponenter som finns i Kylix 3 Enterprise.

XML Data Binding Wizard 

Med TXMLDocument-komponenten kan du direkt koppla dig mot ett XML-schema eller XML-dokument. Med XML Data Binding Wizard får man ännu större kontroll och integration. Denna wizard skapar automatiskt en Delphi- resp. C++ enhet med  gränssnittsdeklarationer (interface) och klassimplementeringar (class) utifrån önskat XML-schema eller dokument. Du kan sedan direkt använda dessa gränssnitt med tillhörande metoder och egenskaper för att arbeta med XML-dokument som har denna struktur.

1. Import av XML-dokument i XML Data Binding Wizard

2. Det genererade gränssnittet

XML Mapper

XML är ett standardiserat metaspråk som ger stor frihet att bygga datastrukturer efter eget tycke och smak. När du behöver hämta eller integrera XML-data från externa applikationer och databaser uppstår behovet av att kunna hantera dessa data på ett sätt som bättre överensstämmer med dina egna datastrukturer och XML-dokument (kanske MyBase XML). Istället för att göra anpassningen direkt i kod, kan man skapa en transformation.

XML Mapper är ett visuellt verktyg för att anpassa XML-data på ett format till ett annat. XML Mapper skapar en XML-baserad transformationsfil (.xtr) som sedan används för dynamisk omvandling av data tillsammans med komponenter för XML-transformationer.

XML Mapper kan bl a

XML Mapper - klicka för fullstorlek

Komponenter för XML-transformationer

Med de tre komponenterna för XML-transformationer (TXMLTransform, TXMLTransformProvider, TXMLTransformClient) kan ett XML-dokument omvandlas till ett ClientDataSet-datapaket och vice versa, eller ett XML-dokument med en annan struktur. Översättningen baseras på en transformationsfil.  Så här kan det se ut vid en direkt översättning (Delphi-kod):

XMLTransform1.SourceXMLFile:='Kund.xml'; 
XMLTransform1.TransformationFile:= 'KundXMLToKundTabell.xtr'; 
ClientDataSet1.XMLData:= XMLTransform1.Data;

Säg att du vill integrera data från en leverantör direkt med ditt Kylix-baserade produktregister. Du får data från leverantören på XML-format (kanske i realtid via en webbtjänst). Du är intresserad av att använda delar av data för att koppla till ditt eget register (inköpspris, lagerstatus), men stöter på problem med inkompatibla dataformat, fältnamn, etc.

Istället för att skriva en översättning i programkod, kan du med XML Mapper skapa en transformationsfil färdig att användas tillsammans med Kylix transformationskomponenter. Din leverantör kanske också har skapat en tjänst för att lägga inköpsorders Med XML Mapper skapar du en transformation i andra riktningen, från ditt eget registerformat till leverantörens och kan på så sätt direkt bygga in stöd för inköpsrutiner i applikationen.

« Föregående sida | Första sidan | Nästa sida »


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post