Miljön i Microsoft Developer Network är mycket överskådlig och lättarbetad.