[DATABITENS kurser]

 

DATABITENs Delphi-kurser -
nu också för självstudier!

 

Här presenterar vi våra lärarledda Delphi-kurser, Delphi Grundkurs, Delphi Webbutveckling, Delphi Databasutveckling  och Delphi Avancerad Programmering.

Många kursdeltagare vittnar om att våra kurser gav dem "en kick", var "otroligt lärorika", "visat på nya vägar" och att de senare har haft "stor nytta" av vår unika och gedigna svenska kursdokumentation.

Vi erbjuder gratis nu hela vårt omfattande svenska kursmaterial på PDF-format för självstudier. Några av de mest omfattande och pedagogiska Delphi-dokumentationerna i världen - sammantaget nära 2000 A4-sidor och dessutom på svenska - finns nu tillgängligt för alla. I materialet ingår också alla programexempel.

Klicka här för att läsa mer om detta nya alternativ.

Våra lärarledda kurser

DATABITENS Delphi-utbildning startade vintern 1996 och vi har sedan dess utbildat över 1000 programutvecklare från Sverige och Norden. För närvarande håller vi dock inga lärarledda kurser, utan hänvisar till våra PDF-kurser.

Bland kunderna på våra kurser märks utvecklare från

Aaro Systems AB, ABB Industrial System, ABB Service, ABB Substations, AB Sandvik Coromant, AMF Pension, Apoteket AB, Arbetarskyddstyrelsen, Arbetslivsinstitutet, ArtDatabanken, AstraZenica, AutoDiagnos, Avitec AB, Banverket Data, Berifors AB, Bofors AB, Bofors Underwater Systems, Bombardier Transportation, Bravida, BRÅ (Brottsförebyggande rådet), CAG Diator, CAP Gemini, Carat, Celcius Information System, Celcius Tech, CMA Microdialysis, Combra IndustriTeknik AB, Domstolsverket, DOSK AB, Eltex of Sweden AB, ElektroSandberg, Enator, Enea Data AB, Enea Redina AB, Eniac Data, Ericsson Components AB, Ericsson Hewlett-Packard Telecom AB, Ericsson Microelectronics, Ericsson Microwave Systems AB, Ericsson Mobile Communication, Ericsson Radio, Ericsson Radio Systems, Ernst & Young, Extrico Data AB, Europolitan, Flir Systems, FOA, Foss Tecator, FRA, Front Capital Systems, Frontec, Försvarets Materielverk, Försäkringskassan Stockholm, GEL Data AB, Getinge AB, GFK Sverige AB, GoldPen Computing AB, Gullfiber AB, Handelsbanken, Högskolan i Gävle, ID Kort, IMS, IndustriAutomation, IndustriMatematik, JP Bank, Kalmar Industries Sverige AB, Kemira Kemi, Kreditfakta, Lorentzon & Wettre, LS Elektronik, AB Ludvig Svensson, Mandator, Mecel AB, Medidoc, Metria Lantmäteriet, AB Metric Interconveyor, Miljöförvaltningen Stockholm, Mitel Semiconductor, Nacka kommun, Norstedts Juridik, OpenInfo, Pharmacia, ProfDoc, SAAB Automobile AB, SAAB Bofors Dynamics, Scandia Consult, Securitas Larm, Sema Group InfoData, Sifo, SIFU, Skogforsk, SL Data, SMM Sweden AB, Sonnor AB, Sony Sweden, Spectra Precision AB, Statens Geotekniska institut, Stockholms Universitet, Strålfors Svenska AB, Sundsvalls Sjukhus, Svalöf Weibull AB, Svensk FastighetsData, Svensk Kraftmäkling, Sveriges Försäkringsförbund, Sveriges Provnings- o Forskningsinstitut, Sveriges Radio, Sveriges Television, SSAB, System 3R International, Teamster AB,Telia Data, Telia Nättjänster, Telia Promotor AB, Telia Validation AB, Tetra Pak, Trimble, Tieto Enator, Validation, Vattenfall, Uppsala Universitet, Victor Hasselblad, WM-Data, WM-Data eSolutions, WM-Data Försvarsdata, WM-Data Public Partner, Volvo AB, Volvo Teknisk Utveckling AB, Vägverket, Zarlinc Semiconductor, Örebro Lantmän, m fl.

Vi har anordnat internkurser åt bl a

Domstolsverket, Ericsson Telecom, Frontec, IndustriMatematik, OpenInfo, Sandvik Coromant, Securitas Larm, Telia, WM-Data Ellips, ÅF-Elprojekt, ÖCB - Överstyrelsen för Civil Beredskap, Kungliga Tekniska Högskolan, Högskolan i Örebro, Gymnasieskolorna i Falköping med omnejd, Baldersskolan i Skellefteå, m fl.

Här nedan ser du kursbeskrivningar för våra Delphi-kurser.

Delphi Grundkurs

Detta är vår populära grundkurs helt anpassad till Delphi 7 och nu på hela fem dagar. Du lär dig Object Pascal och Delphi från grunden. Utvecklingsmiljön, komponenterna i VCL och CLX, design av applikationer för Windows och webben, enkel databashantering, grafikprogrammering, rapporter och printerhantering, m m. På kursen möter du en erfaren kursledare med god pedagogisk vana, tillsammans med ett digert och lättfattligt kursmaterial på svenska.. Klicka här för aktuell kursplan.

 

Delphi Webbutveckling

Tredagars kurs som bygger vidare på databaskursen och lär dig att publicera databasinformation och kommunicera med användare via webbgränssnitt. Konfiguerering av webbservrar (MS Internet Information Server). Webbapplikationer enligt CGI-, ISAPI- och Apache-standard..Du lär dig bygga webbapplikationer med Delphis WebBroker- och IntraWeb-tekniker för visuell design av webbapplikationer. Samma tekniker kan även användas med Kylix och C++ Builder. Samverkan med designverktyg som FrontPage och DreamWeaver.

Delphi 7 är vårt arbetsverktyg. Debugging av webbapplikationer med Web Application Debugger (WAD) och ISAPI-DLL:er under IIS samt IntraWeb. Klicka här för aktuell kursplan.

Delphi Databasutveckling

Vår databaskurs omfattar 4 dagar och är helt anpassad till Delphi 8 VCL .NET, Delphi 7 och Kylix 3. Vi behandlar databashantering från grunden, SQL, dbExpress, ClientDataSet/MyBase XML, DataSnap/Midas. Vi bygger appplikationer med ClientDataSet och XML, nya dbExpress, BDE,  InterBase Express, ADO Express samt flerskiktslösningar med DataSnap/Midas, inkl SOAP/XML-baserade DataSnap-lösningar. Du lär dig hur man steg-för-steg konverterar BDE-applikationer till dbExpress och vidare till DataSnap flerskiktsteknik. Du använder vårt svenska och ständigt aktuella kursmaterial. En kurs som går på djupet.
Klicka här för aktuell kursplan.

Delphi Avancerad Programmering

Vår fem dagars avancerade kurs tränger ner på djupet i komponenttillverkning, design med ramar/frames, DLL:er, TCP/IP-kommunikation, COM/DCOM, Automation, ActiveX, MTS/COM+, Web Services med SOAP, DataSnap/Midas,  trådning, meddelandehantering, projekthantering, debugging, internationalisering, Delphi mm.  Kursmaterialet är på svenska och mycket omfattande. Vår lärare har jobbat med Delphi sedan första betaversionen. Klicka här för aktuell kursplan.


Kurstider och priser

Inga lärarledda kurser för närvarande.

 

[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post